Bildnummer: N14 Kategori: ┼hman Ort: Berg
Plats: Berg Tid: 1934 Fotograf: G. ┼hman/Prisma
Motivbeskrivning: Begravning
  Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se