Grusgrop
Bildnummer: N18 Kategori: ┼hman Ort: Kolbńck
Plats: Grusgropen Tid: Fotograf: G. ┼hman/Prisma
Motivbeskrivning: Arbetare i grusgropen.
  Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se