Cementarbetare
Bildnummer: N19 Kategori: ┼hman Ort: Kolbńck
Plats: Cementgjuteriet Tid: Fotograf: G. ┼hman/Prisma
Motivbeskrivning: Oskar Kraft arbetear med gjutning av cementring
  Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se