Bildnummer: N25 Kategori: ┼hman Ort:
Plats: Tid: Fotograf: ┼hman/Prisma
Motivbeskrivning: Vedkapning
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se