Fröken Eliasson
Bildnummer: N6322 Kategori: ┼hman Ort: Kolbńck
Plats: Atelje Tid: 1940 Fotograf: Gustaf ┼hman
Motivbeskrivning: Fr÷ken Eliasson
  Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se