Bildnummer: N6721 Kategori: ┼hman Ort: Kolbńck
Plats: Kyrkskolan Tid: 1941 Fotograf: Gustaf ┼hman
Motivbeskrivning: Kyrkskolan (nya, nu riven)
  Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se