Bildnummer: hi68 Kategori: ┼hman Ort:
Plats: Magasinet Tid: Troligen sent 1920-tal Fotograf: Åhman
Motivbeskrivning: Ej noterad i loggböckerna.
Karl Axel Hilding har konstruerat en säckkärra. Han tillhandahöll produkter till ortens bönder från ett magasin söder om järnvägen. Kom till Kolbäck 1918.
Axel var bror till Selma som drev Gästgiveriet som övertogs av Olga Gartz.
Syskonent tog namnet Hilding
  Åter till bildvalen. Se även: hi67
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se