Bildnummer: A765 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Posthuset.
Posthuset vid Cafébacken där Centrumhuset ligger idag (Stationsgatan 12).
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se