Bildnummer: A792 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Kolbäcks centrum.
Vy från Kolbäck där nuvarande centrumhuset ligger. Det vänstra huset var arbetarbostäder åt järnvägsanställda. Det stora huset i mitten är bankhuset i cafébacken. Huset till höger var banmästarbostad som senare blev posten.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se