Bildnummer: B1443 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Åstorp Tid: Före 1950 Fotograf: Elon Larsson
Motivbeskrivning: Huset tillhörde Skälby gård. Huset revs när grusgropen vid Kyrkbyåsen utvidgades.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se