Bildnummer: B2353 Kategori: Bebyggelse Ort: Säby
Plats: Fyrbacken Tid: Början av 1900-talet Fotograf:
Motivbeskrivning: Smedstugan i Fyrbacken.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se