Bildnummer: B2354 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Café Fridnäs och E. Bergströms Speceri och Diversehandel. Glas, porslin, manufaktur och modevaror. Huset revs 1959.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se