Bildnummer: B2383 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: 1940-talet. Fotograf:
Motivbeskrivning: Teatern i Kolbäcks Folkets Park.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se