Bildnummer: B2384 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäcks parken Tid: 1940-tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Serveringen i Kolbäcks Folkets Park.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se