Bildnummer: B411 Kategori: Bebyggelse Ort: Strömsholm
Plats: Strömsholm Tid: 1950-tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Stallar och f.d. Konsumbutiken i Strömsholm, huset var även småskola.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se