Bildnummer: B441 Kategori: Bebyggelse Ort: Mölntorp
Plats: Fabriken Tid: ca 1918 Fotograf:
Motivbeskrivning: Vy från Mölntorp med fabriken.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se