Bildnummer: B460 Kategori: Bebyggelse Ort: Mölntorp
Plats: Fabriken Tid: 1930-tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Mölntorpsfabriken.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se