Bildnummer: B631 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Gästgivaregården Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Hus vid Gästgivaregården.
Huset revs för att ge plats för läkarbostaden.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se