Bildnummer: B633 Kategori: Bebyggelse Ort: Säby
Plats: Borgby Tid: 1950-talet Fotograf:
Motivbeskrivning: Oskar Erikssons hus efter ombyggnad.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se