Bildnummer: B654 Kategori: Bebyggelse Ort: Strömsholm
Plats: Strömsholm Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Strömsholms slott.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se