Bildnummer: B655 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Stationsgatan 8 Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Anna och Johan Ericsson, Emil Erikssons föräldrar framför huset på Stationsgatan 8.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se