Bildnummer: B656 Kategori: Bebyggelse Ort: Säby
Plats: Borgby Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Oskar Erikssons hus i Borgby.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se