Bildnummer: C1303 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: ca 1910 Fotograf:
Motivbeskrivning: Parti af Kolbäck.
Banmästarhuset. Posten var inrymt i huset under en period. Byggnaden till höger är Bankhuset och Annies Café. "Elslund".
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se