Bildnummer: C1475 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kyrkbyn Tid: 1920-tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Brännvinsladan på kyrkbyn i Kolbäck .
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se