Bildnummer: C1517 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: 1950 - 1960 Fotograf:
Motivbeskrivning: Gandikåkarna + Vallbyområdet.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se