Bildnummer: C1547 Kategori: Bebyggelse Ort: Mölntorp
Plats: Mölntorp Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Fabriken i Mölntorp
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se