Bildnummer: C1585 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: 1955 - 1960 Fotograf:
Motivbeskrivning: Bröderna Anderssons El Affär. Byggnaden till höger är Engströms Mekaniska.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se