Bildnummer: C1590 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: 1969 Fotograf:
Motivbeskrivning: Åhmans Fotoateljé. Rivning av ateljén har påbörjats.
Gustav Åhman var fotograf, gift med barnmorskan Karin. Hjälp i fotoateljén var Ebba Wige. Åhmans fotografier handhas av bildgruppen Prisma.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se