Bildnummer: C1649 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: C.V. Petterssons Skomakeri & Skoaffär. Koop. Föreningen SVEA´s Filial, senare Carells cigarraffär
Pojken på bilden är K.G. Pettersson , senare ägare till skoaffären.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se