Bildnummer: C1680 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: 1962 Fotograf: AB Flygtrafik Dals Långed
Motivbeskrivning: Flygfoto över Kolbäck.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se