Bildnummer: C1682 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Stationsgatan Tid: c:a 1960 Fotograf:
Motivbeskrivning: Emil Anderssons affär och Stationsgatan 12.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se