Bildnummer: C1695 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäcksån Tid: 1948 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Militärbro som användes när landsvägsbron byggdes om.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se