Bildnummer: C1696 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Larsbo Skälby Tid: Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Torpet Larsbo.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se