Bildnummer: C1700 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Bil-Anders hus Tid: Ca 1950 Fotograf:
Motivbeskrivning: Stationsgatan. Gult hus näst intill Konsum.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se