Bildnummer: C1709 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Sörstafors Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Knappens hus "Knapp-Ragnar"
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se