Bildnummer: C1765 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Västra Åvägen Tid: Slutet av 1920-tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Träindustrin, i folkmun "Träklypan". Kolbäcks Träindustrier Aktiebolag startade med Gottfrid Larsson som direktör 1926.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se