Bildnummer: C1795 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Mölntorp Tid: C:a 1911 Fotograf:
Motivbeskrivning: Arbetarbostäder - Mölntorps Verkstäder
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se