Bildnummer: C1942 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kassör Erikssons hus Tid: 1912 Fotograf: Ernst Tolff, Västerås
Motivbeskrivning: Bostadshus Tingshusgatan 11. Huset kallades Rosendal. Den sida som visas vätter ner mot Kolbäcksån
: Henning Erikssons hus och Fridnäs byggdes av samma byggmästare Sjölander och inspektor CG Brostedt från Fiholm. Henning Eriksson hyrde på övervåningen.
: Astrid Bergman-Taube var dotter till Brostedts syster som fick en son vars pappa hette Bergman. Sonen blev konstgjutare i Stockholm. Han gifte sig och fick en dotter som hette Astrid och som senare fick ärva huset och bodde där under en kort tid på 1940-talet.
: På bilden står på nedre botten Emmeli och Fredrike och CG Brostedt (ägaren) Fredrike var farmor till Astrid Taube. Mamman var född Tolff och gift Bergman.
: På öre våningen står Henning Eriksson (född 1870) och Anna-Lisa (född 1904) och Anna Eriksson (född 1874)
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se