Bildnummer: C1942 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: CG Brostedts hus Tid: 1912 Fotograf: Ernst Tolff, Västerås

Motivbeskrivning: Bostadshus Tingshusgatan 11. Huset kallades Rosendal. Vy från Kolbäcksån. Huset byggdes av byggmästare Sjölander och inspektor CG Brostedt från Fiholm. Brostedts syster Fredrika, fick en son 1869, vars far hette Berg. De var inte gifta, varför sonen betraktades som ”oäkta”. Han fick namnet Herman Bergman och blev med tiden hovkonstgjutare och drev sitt konstgjuteri i Stockholm. Herman gifte sig med Emilia Tolf och fick fyra barn, Astri, Folke, Hemming och Per-Gösta. De två senare blev också konstgjutare. Hemming utbildade sig till arkitekt och Astri till skulptris. Astri gifte sig 1925 med Evert Taube.
Som barn vistades Herman Bergman tidvis hos sin morbror på Fiholm, där han blev god vän med Axel Ridderstolpe, som hade samma födelseår. De umgicks även som vuxna. Även Astri besökte ibland sin farmor i Kolbäck.

Bilden: På nedre altanen står Emilia, Fredrika och CG Brostedt (ägaren). På balkongen står Henning Eriksson (född 1870), som hyrde övervåningen, Anna-Lisa (född 1904) och Anna Eriksson (född 1874). 

Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se