Bildnummer: C1955 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Gästgivaregården Tid: C:a 1905 Fotograf:
Motivbeskrivning: Huvudbyggnad och flyglar
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se