Bildnummer: C1972 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Komministergården Tid: 1930-tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Bostadshus. Byggnaden var belägen bakom kyrkan.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se