Bildnummer: C1986 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Ån Tid: C:a 1925 Fotograf:
Motivbeskrivning: Roddtur på Kolbäcksån i bakgrunden Mejeriet och SWB:s tvättstuga. Personerna okända
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se