Bildnummer: C555 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: 1958 Fotograf:
Motivbeskrivning: Vattentornet i Kolbäck under uppbyggnad. Tornet som är 30 meter högt kom att luta 30 cm åt nordväst.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se