Bildnummer: C802 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: 1920 Fotograf:
Motivbeskrivning: Åsgården.
Huset, numera kallat Åsgården, byggdes corps de logis för egendomen Kyrkbyn år 1919. Byggnaden fungerade som bostad för ägarens familj August Ericsson till in på 1940-talet. Hus med park köptes av Centralsjukkassan till konvalecenthem 1954 för att på 1960-talet övertas av landstinget. Numer i privat ägo.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se