Bildnummer: C889 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: ca 1940 Fotograf:

Motivbeskrivning: Lisselbo
Byggnaden uppfördes av systrarna Svalling som bodde där sommartid under närmare 40 år sedan början av 1920-talet. Huset är möjligen ritat av stockholmsarkitekten Bernhard. Byggmästare Almén i Kolbäck byggde huset som till början hade torvtak. Stilmässigt tillhör huset jugendepoken. I folkmun har det kallats omväxlande ”Nuckebo” och 17 knutar.
Systrarna Svalling var systrar till Mia Ericsson gift med August Ericsson, ägare till Kyrkby Gård.

Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se