Bildnummer: D106 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: 1935 Fotograf:
Motivbeskrivning: Huset låg där det nya Konsumhuset byggdes i slutet på 1950-talet. Nuvarande adress Stationsgatan
8 C - D. Huset var tidigare banmästarbostad, sista banmästaren var Johansson.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se