Bildnummer: D123 Kategori: Bebyggelse Ort: Borgåsund
Plats: Sundbacken Tid: 1925 Fotograf:
Motivbeskrivning: Del av byggnationen vid "Sundbacken"
Grusgropen finns ej, åsen är hel. Gruset användes vid brobygget c:a 1925
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se