Bildnummer: D126 Kategori: Bebyggelse Ort: Borgåsund
Plats: Lilla vägen Borgåsund Tid: 1920 Fotograf:
Motivbeskrivning: Ingenjör Bengt Jonssons föräldrahem.
Huset blev renoverat och ombyggt i slutet av 1940-talet då Bengt Jonsson gifte sig med distriktssköterskan Edith Nilsson. Huset blev senare distriktssköterske- och barnavårdsmottagning.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se