Bildnummer: D130 Kategori: Bebyggelse Ort: Borgåsund
Plats: "Bläckhornet" Tid: 1920 Fotograf:
Motivbeskrivning: "Bläckhornet" byggdes 1902. Genomgick ombyggnad som framgår av bild. Senare reparationer på 60-talet då oljeuppvärmning blev aktuellt. Nu 2005 pågår omfattande modernisering enligt tidens krav.
Lilla huset i höger bildkant byggdes 1790. Klassad som byggnadsminne och är äldsta byggnaden på området.
"Bläckhornet" förvärvades före 1920 av Astrid Åkermans farföräldrar fiskare Carl-Erik och Mathilda Eriksson. 1940 vid Carl-Eriks Erikssons bortgång köpte sonen fiskare Johan Algot Eriksson och hans hustru Lydia husen. Lilla huset fick släktingar använda som sommarnöje. 1962 köpte Astrid Åkerman och hennes man huset som idag ägs av deras dotter Barbro.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se