Bildnummer: D138 Kategori: Bebyggelse Ort: Strömsholm
Plats: Borgåsund Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Missionshus
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se