Bildnummer: D150 Kategori: Bebyggelse Ort: Borgåsund
Plats: Tid: 1960 Fotograf:
Motivbeskrivning: Apotekarbacken. Huset t.v. har bebotts av familjen Claesson, chefen för Metallverken i Västerås.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se